درخواست طراحی / چاپ

جنس پاکت سایز پاکت تیراژ زمان تحویل قیمت ریال
پاکت تحریر 80 گرم 10 روز کاری 900,000
نوع طراحی زمان تحویل طرح قیمت ریال
پاکت 1 روز کاری 1,750,000
توجه : چنانچه سفارش چاپ شما نیاز به طراحی داشته باشد، به صورت رایگان انجام می پذیرد .
در صورتی که کارفرما درخواست دریافت فایل طراحی را داشته باشد، هزینه طراحی طبق جدول فوق دریافت می گردد.

نکات مهم :