درخواست طراحی / چاپ

چرا باید تبلیغ کنیم

معرفی محصول جدید بازار

تبلیغ نقش مهمی در معرفی محصول جدید در بازار بازی می کند. در حقیقت تبلیغات مشتریان را به خرید ترغیب می کند.

گسترش بازار

 تبلیغ به تولید کنندگان این امکان را می دهد تا بازارشان را گسترش دهند. همچنین تبلیغ کردن باعث کشف بازارهای جدید برای محصولات می شود و حفظ بازارهای موجود را نیز ممکن ساز می سازد. از سوی دیگر تبلیغات نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان محصولات تولید کنندگان با مشتریانی دارد که با آنها از لحاظ بعد مکان بسیار فاصله دارند.

مقابله با رقبا

تبلیغ موثر، ابزار بسیار سودمندی برای مواجهه با فشار رقبا در بازار است. در حقیقت تبلیغات ادامه دار و با برنامه، یکی از راه های موثر برای حفظ محصولات در مقابل چنگال رقباست.

از میان بردن واسطه ها

یکی دیگر از مزیت های تبلیغ ایجاد یک ارتباط مسقیم میان تولید کنندگان و مشتریان است. این مساله باعث حذف دلال های بازار می شود. از همین روی تبلیغات این فایده را دارد که مشتریان با قیمت کمتری، محصولات را خریداری کند.

آموزش مصرف کنندگان

تبلیغات در ذاتخود آموزش پویای را بهمراه دارد و باعث آشنایی مشتریان با محصولات جدید و تنوع کاربردشان می گردد. همچنین زمینه آموزش آنها را راجع به کاربرهای جدید محصولات مواجه فراهم می شود.