درخواست طراحی / چاپ

هشت عنوان موثر در تبلیغات

عنوان چه تاثيري در فروش دارد؟ عنوانهاي پر فروش چه مشخصاتي دارند. در نوشتار زير عنوانهاي هشت گانهاي كه بارها آزمايش شده و منجر به فروش بيليونها  دلار کالا و خدمات شده اند، معرفي مي شوند. آنها را با دقت بخوانيد، به كار بگيريد و سپس در صدد خلق روش منحصر به فرد خود برآييد.

1- عنوان هاي بي واسطه

2- عنوان با واسطه

3- اخبار

4- چگونه

5- سؤال

6- عنوان هاي امري  

-7 عنوان هاي تهييج كننده

8-عنوان گواه

1- عنوان هاي بي واسطه

 اين عنوان ها، بدون استفاده از نمايش كلمه ها، معاني پنهاني و ايهام و جناس، به طور مستقيم پيشنهاد فروش را مطرح مي‌كنند:  «بلوزهاي ابريشم خالص – 30درصد تخفيف» اين آگهي به طور مستقيم با شما وارد صحبت مي شود. بسياري از خرده فروشان از آگهي هاي روزنامه براي تبليغ كالای خود استفاده مي‌كنند و با آنها بدون واسطه وارد صحبت ميشوند و مشتريان را به فروشگاههاي خود مي‌كشانند.

-2 عنوان با واسطه

 عنوان با واسطه منظور خود را به صراحت اعمال نمي دارد. اين عمل موجب برانگيختن كنجكاوي مي شود و خواننده پاسخهاي خود را در متن تبليغ مي يابد. يك آگهي براي دستگاه مخلوط كننده ي صنعتي مي گويد:  ده ميليون به يك، ما مي توانيم آن را مخلوط كنيم. در ابتدا اين جمله شما را متحير مي سازد، اما پس از خواندن متن در مي يابيد كه ده ميليون به يك به قدرت مخلوط‌كننده اشاره مي‌كند كه قادر است دو سيال را كه غلظت يكي ده برابر ديگري است با يكديگر مخلوط كند. اين عنوان داراي معاني مضاعف است و شما ناچار به خواندن متن هستيد.

3- اخبار

 اگر شما خبرهايي در مورد محصول خود داريد، بايستي در عنوان خود مطرح كنيد. اين خبرها مي توانند وعده ي ارائه يك كالای جديد و يا پيشرفت هايي را كه در ساخت يك كالا در نظر گرفته شده است، يك موقعيت جديد و پيشرفته و يا كاربرد جديدي براي يك محصول قديمي را به خواننده بدهند. به نمونه هاي زير توجه كنيد: مدلهاي جديد كامپيوترهاي قابل حمل، ارزش بردن به هر جايي را دارند. سرانجام، يك سياحت دريايي بر روي درياي كارائيب، درست به خوبي وعدههايي كه در بروشور آن داده شده است .خطوط نروژ – آمريكا عنوان خطوط نروژ – آمريكا، علاوه بر ارائه خبر، داراي جذابيتي افزون است، زيرا كه به موقعيت خواننده تاكيد مي‌كند. همه‏‏ ‏ي ما از بروشورهايي كه به ما وعده وعيدهاي متعدد داده اند، كه هيچ يك از آنها هم در طول زمان سياحتمان واقعيت نداشته است، دچار يأس و سرخوردگي شده ايم. اين خطوط با تأكيد بر واقعيتي كه مورد تأييد عموم است، مورد استقبال مردم قرار مي گيرد.

-4چگونه

كلمه ي چگونه نقش يك معجزه واقعي را درعنوانهاي تبليغاتي، مجله ها، مقاله ها، و عنوانهاي كتاب ايفا مي‌كنند. بيش 7000 نسخه كتاب با اين عنوان فروش مي شوند. بسياري از نويسندگان ادعا مي‌كنند كه اگر عنوان خود را با اين كلمه آغاز كنيد، ساير كلمات را نيز درست انتخاب خواهيد كرد. شايد حق با آنها باشد. عنوانهاي چگونه وعده اطلاعاتی جامع و دقيق، رهنمودي درست و مناسب و راه حلي براي مسائل تان را به شما عرضه مي كنند. چگونه مي توان يك مهماني ساده را به يك ضيافت مبدل ساخت؟ چگونه مي توان سريعتر و بهتر نوشت؟چگونه ميتوان در سي روز سيگار كشيدن را ترك كرد ؟... وگرنه پولتان را پس بگيريد هر زماني كه عنوان مناسبي را به خاطر نمي آورم، متوسل به چگونه مي شوم و آنچه را كه اين كلمه به دنبال مي آورد، معموال يك عنوان جالب و متناسب است كه به كار مي گيريم، تا عنوان بهتري را جانشين آن سازم.

5- سؤال

سؤالي كه در عنوان يك تبليغ مطرح مي شود ، بايستي از نظر يك خواننده پرسشي قاطع و جدي بوده، كنجاوي او را تا حد جستجوي اين پرسش در متن آگهي برانگيزد. به اين نمونه ها توجه فرماييد:  وقتي كه كارمندي بيمار مي شود، چه مدت لازم است تا كمپاني شما كمبود وي را جبران كند؟ بيمه عمر شركت پيلوت آيا پمپ هاي شما، هنگام عمل بيش از آنچه لازم است توليد هزينه مي‌كنند؟ پمپهاي گورمن – راپ آيا حتي زماني كه در خانه تنها هستيد در دستشويي را مي بنديد؟ از يكي از نامه هاي پستي فروش مجله روانشناسي امروز  آيا شما هم با يكي از اين مشكالت تزيين منزل روبه رو شده ايد؟ فرش بيگلو  سؤالي كه در عنوان مطرح مي شود، بايستي همواره كنجكاوي، علایق شخصي و احساس نياز خواننده، و نه تبليغ‌كننده را، برانگيزد.  نمون هاي از اين دست را بخوانيد: آيا مي دانيد كه كمپاني ايكس.واي.زد، اين روزها مشغول چه كاري است؟ پاسخ خواننده اين است: به من چه ارتباطي دارد! و صفحه را ورق ميزند.

 -6عنوان هاي امري

 عنوان هاي دستوري كه به مخاطبان خود راه انجام كاري را نشان ميدهند، موجب افزايش فروش مي شوند. در اين جا به چند عنوان دستوري توجه كنيد: در داخل باك اتومبيلتان يك پلنگ بگذاريد. بنزين اسو.دنبال هدف هاي بالا برويد و به افق هاي جديد دست يابيد. آگهي استخدام نيروي هوايي توجه كنيد كه نخستین كلمه در يك عنوان امري، بايستي به صورت فعل امري و تهييج‌كننده باشد كه خواننده را بلافاصله به تحرك وادارد.

-7 عنوان هاي تهييج كننده

 يكي از راههاي ساده و مؤثر نگارش متن تبليغ، فهرست كردن ويژگيهاي محصول است. اگر شما تبليع خود را به اين صورت بنويسيد، مي توانيد از يك عنوان توجيه‌كننده كه به معرفي فهرست شما مي پردازد، استفاده كنيد. نمونه هايي از اين دست عبارتند از: هفت دليلي كه توجيه مي‌كنند چرا بايستي شما به سازمان هوانوردي و فضانوردي ملحق شويد. و يا از 120 تا 4000 دليل مختلف كه توجيه مي‌كنند چرا بايستي شما كت پوست خود را در عرض چهار روز آينده خريداري كنيد؟ اين گونه عنوانها نيازي به عبارت به چه دليل ندارند. ساير عبارت هاي معرفي‌كننده از قبيل 6راه و يا 7 قدم و يا اين راه انجام ... انتقال اين پيام را به عهده مي گيرند.

-8 عنوان گواه

در يك آگهي گواهي دهنده، مشتريان شما به جاي شما، كار فروش را به عهده مي گيرند. براي مثال: برنده‏ ي اسبق جايزه ‏ي بزرگ يك كمپاني، چگونگي اين خوش اقبالي را براي شما شرح مي دهد.اين روش مؤثر است، زيرا دلایلی را ارائه مي‌كند كه مبين رضايت مشتريان از كمپاني است. در آگهي هايي از اين قبيل، كه در روزنامه ها و مجالت چاپ مي شوند، متن تبليغ از زبان خود مشتري نوشته شده، معمولا عكس او، متن را همراهي مي‌كند . علامت نقل قول و يا گيومهاي كه در دو طرف عنوان و يا متن آگهي باز ميشود ، حاكي از گواهي مرغوبيت کالا از زبان شخص ثالث است. در زمان نوشتن چنين تبليغي، تا آنجا كه ممكن است از كلمه هاي خود مشتري استفاده ببريد و گفتار او را تصحيح نكنيد، يك لحن طبيعي و ساده به اعتبارگواهي ميافزايد.

برای چاپ کارت ویزیت بر روی لینک کلیک نمایید.