درخواست طراحی / چاپ

موارد مهم و تعیین کننده در صفحه آرایی

 

  •  مخاطب محوری در صفحه‌آرایی

 از آنجاکه هدف یک کار گرافیک، انتقال اطلاعاتی مشخصی به مخاطب است، صفحه‌آرایی باید با توجه به خصوصیات مخاطب انجام شود. مثلاً صفحه‌آرایی یک کتاب برای کودکان با صفحه‌آرایی برای بزرگ‌سالان متفاوت خواهد بود. به همین دلیل نوع و اندازه‌ای حروف، استفاده از تصویر، ابعاد صفحه و... باید متناسب با مخاطب کودک، نوجوان یا بزرگ‌سال منظور شود. علاوه بر این، باید شخصیت صفحه‌آرایی، باشخصیت مخاطب تناسب داشته باشد. برای نمونه، صفحه‌آرایی برای کودکان شادتر و پرتحرک‌تر، و در مقابل صفحه‌آرایی برای بزرگ‌سالان رسمی‌تر و جدی‌تر است. تفاوت این دو روحیه را می‌توان در صفحه‌آرایی کتاب‌هایی با موضوعی یکسان )مثلاً دایرة‌المعارف) برای کودکان و بزرگ‌سالان متوجه شد.

 

 

تفاوت فضای بصری یک موضوع یکسان، برای دو جامعه مخاطب متفاوت

 

  • اندازه‌ی کاغذ

کاغذ مورداستفاده‌ی حوزه‌ی چاپ در ایران، چه آن‌ها که تولید داخل هستند و چه آن‌ها که از خارج وارد می‌شوند، عموماً دو اندازه‌ای ۹۰۶۶۰ سه ورقی) و ۱۰۰ چهار و نیم ورقی) دارند، که برحسب کاری که طراح انجام داده، یکی از این دو قطع، به‌ناچار انتخاب می‌شود. لذا بهتر است برای جلوگیری از هدر رفتن سرمایه، ابعاد کاربر اساس اندازه‌ی کاغذ سازمان‌دهی شود.

برای استفاده از حداکثر فضای کاغذ می‌توان انواع مختلفی از تقسیمات را انجام داد، ولی مرسوم ترین تقسیمات، تقسیما است که در هربار تقسیم، اندازه ی کاغذ نصف دفعه ی قبل می شود. این تقسیم برای سه قطع رایج، یعنی - رقعی، وزیری، رحلیبه کار می رودقطع مرسوم دیگر قطع خشتیاست. در این قطع، کاغذ یک بار به سه قسمت ودر نوبت بعد به دو قسمت تقسیم می شود. 

 

 

           در تقسیم برای قطع خشتی ابتدا کاغذ به 3 قسمت و بعد                            تقسیم مرسوم برای کاغذهای موجود در  بازار ایران تقسیم

           به 2 قسمت تقسیم می شود.                                                               به 2 در هر مرحله است.                        

 

  

  • قلم (Font)

تمام خانوادهای الفبای یک حرف، با مجموعه ی کامل اتصالات، علائم، نشانه های آوا، هجا و اعداد، در سه حالت نازک، سیاه و مایلی که برای تایپ و  چاپ لازم هستند را قلم یا فونت (Font) می نامند. برای مثال وقتی می گوییم قلم لوتوس (Lotus Font) منظور تمام حروف الفبای بزرگ و کوچک، حروف وسط، علائم دستوری و همه ی آن چیزهایی است که لازم است تا هر گفتار و اندیشه ای را بدون کم و کاست تبدیل به یک متن نوشتاری کند. 

  • اندازه ی قلم

اندازه ی قلم (Font) را بر حسب نقطه (Point) محاسبه میکنند. اگر مجموعه ی حروف الفبای یک قلم را در یک سطر و بین دو خط موازی تایپ کنیم، طوری که لبه ی بالایی حرف «آ» و لبه ی پایینی حرف «م» حدفاصل این دو خط باشد، وقتی بگوییم قلم پوینت ۱۰، یعنی فاصله ی این دو خط ۱۰ نقطه است. 

 

  • انتخاب قلم

انتخاب نوع و اندازه ی قلم در صفحه آرایی، با قصد انتقال اطلاعات نوشتاری صورت می گیرد. وقتی قصد، انتقال اطلاعات است؛ آن قلمی مناسب است که راحت تر و سریع تر خوانده شود. علاوه بر این، طول و فاصله ی سطرها و کلمات با هم نیز، در این امر مؤثر هستند. برای مثال، وقتی طول سطر زیاد و فاصله ی سطر کم می شود، خواننده سطرها را گم میکند، که این با راحت تر و سریع تر بودن در تضاد است. از آنجایی که در یک صفحه ی شامل اطلاعات نوشتاری، اصل بر خوانده شدن متن است، در عرضی ستون (که طول خط نوشته شده را معلوم می کند) معمولا تا ۱۰ کلمه قرار می گیرد. اگر تعداد کلمات یک سطر بیشتر شود، باید طول سطر را افزایش داد، در این صورت، برای جلوگیری از اختلال در خواندن، به ناچار باید فاصله ی سطرها نیز بیشتر شوند. طبیعتاً در چنین موقعیتی، اندازهای قلم (اندازه ی فونت) نیز افزایش می یابد. از طرفی در ستونهای نوشتاری، که متن از دوطرف همتراز است، ممکن است گاهی برای تراز شدن متن از دو طرف (برابر شدن سطرها) و ایجاد یک فضای مربع - مستطیل، فاصله ی کلمات یک سطر از حالت عادی بیشتر شود .

 

 

منبع : کتاب صفحه آرایی ، نویسندگان : شیخانی ، کشاورزی ، نشر فرهنگ صبا

 

 

صفحه آرایی چیست؟